พรรคกลิน

ลำดับที่ยศ ชื่อ สกุลข้อมูลการติดต่อ(1)ข้อมูลการติดต่อ(2)ที่อยู่สถานภาพ
1จ.อ.เกรียงศักดิ์  กลิ่นศิริ504/30 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล  กทม  กทม 10600เสียชีวิต
2พ.จ.อ.ขจร  โหสกุล+6627566989+6688940739550/12 หมู่ 7 ต.สำโรงใต้  พระประแดง  พระประแดง 10130เสียชีวิต
3ร.ท.ฉลอง  เอี่ยมจิตร+6638321258+6689405766535/28 หมู่ 4 ซอย ส.บุญสร้าง ต.สุรศักดิ์  สุรศักดิ์ ศรีราขา  สุรศักดิ์ ศรีราขา 20140มีชีวิต
4ร.อ.ชอบ  อ่อนนุช+6623173579+66814451007123/1044 ซ.31/8 หมู่ 3 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา  บางพลี  บางพลี 10540มีชีวิต
5พ.จ.อ.ชำนาญ  รอดพุฒ+6624460706+6689704559343/15 หมู่ 5 ซอยน้ำใจ ต.บางกรวย  บางกรวย  บางกรวย 11130มีชีวิต
6นรจ.ณรงค์  พิมโพภาส     เสียชีวิต
7น.อ.ทยอย  เสถียรสาคร+6638736540+6686 6888959133/3 หมู่ 8 ต.บางเสร่  สัตหีบ  สัตหีบ 20250มีชีวิต
8จ.อ.ทองหล่อ  เนตรมณี+6627536440+6681484683859/8 หมู่5 ต.บางแก้ว ถนนบางพลี-หนามแดง  บางพลี  บางพลี 10540เสียชีวิต
9จ.อ.บรรพต  ฉัตรภูติ     ติดต่อไม่ได้
10น.ท.ประดับ  ซุ้ยวงศา     เสียชีวิต
11จ.อ.ประสาน  ชลยุทธ     เสียชีวิต
12น.ท.ปรีชา  ฉัตรแก้ว     เสียชีวิต
13น.อ.พิเศษพจน์  กลมกล่อม+6623762646301/629 ซอยรามกำแหง 68 หัวหมาก  บางกะปิ  บางกะปิ 10240มีชีวิต
14จ.อ.มนตรี  ศิวะนาวิน     เสียชีวิต
15น.ท.วิชา  นิลอร่าม+66387016599/44 หมู่ 6 ต.พลูตาหลวง  สัตหีบ  สัตหีบ 20180มีชีวิต
16น.ท.วิรัช  คล้ายมี+668925026928/2 หมู่ 3 ต.พรงตาเอี่ยม  วังจันทร์  วังจันทร์ 21210มีชีวิต
17นรจ.สถาพร  พูลสุข     เสียชีวิต
18น.ท.สมชาย  เจริญสุข+662753954983/144 หมู่บ้านยูลิ ต.บางเมืองใหม่  เมือง  เมือง 10270มีชีวิต
19จ.อ.สมชาย  วิภาตะนาวิน+6690371749954 ถนนสัมพันธมิตร  นางรอง  นางรอง 31110มีชีวิต
20น.อ.สมศักดิ์  เมธิรานันท์+668189296286/7 หม 7 ถนนสุขุมวิทย์ ต.สัตหับ  สัตหับ  สัตหับ 20180มีชีวิต
21น.อ.พิเศษสมัย  พึ่งคง+663842513399/49 หมู่ 4 ต.พลูตาหลวง  สัตหีบ  สัตหีบ 20180มีชีวิต
22ร.อ.สุทัศน์  ศรีทอง     เสียชีวิต
23จ.อ.สุพจน์  พจน์โสพนากุล     เสียชีวิต
24จ.อ.สุรเดช  ปิตะพันธ์     เสียชีวิต
25น.อ.สุรัช  มหัทธานนท์+6638436607+6681782139151/17 หมู่8 สัตหีบ  สัตหีบ  สัตหีบ 20180มีชีวิต
26ร.ท.สุวรรณ  แย้มศรี+6624207758+6681452833812/43 ซอยจุฬาเกษม ต.บางเขน  เมือง  เมือง 11000มีชีวิต
27น.อ.ห้องศิลป์  อาจปุระ     เสียชีวิต
28พล.ร.ท.อนันต์  ดิษยบุตร+6625790227+66899634231437/25 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  จตุจักร 10900มีชีวิต
29ร.อ.อารยะ  คำเฉลิม+66224861412739 แฟลต 50 ดินแดง  ดินแดง  ดินแดง 10400มีชีวิต
30จ.อ.อำนาจ  จุ่มศรีเสียชีวิต