เหล่าพยาบาล

ลำดับที่ยศ ชื่อ สกุลข้อมูลติดต่อ(1)ข้อมูลติดต่อ(2)ข้อมูลติดต่อ(3)ที่อยู่อำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์สถานภาพ
1จ.อ.กล้าหาญ  ฟองสินธ์+662892695588/1133 หมู่ 6 หมู่บ้านการเคหะ แสมดำบางขุนเทียนกทม.10150เสียชีวิต
2พ.จ.อ.เกษม  สงวนรักษ์+6625103432+668978286911102 ซอยรามอินทรา 67 ถนนรามอินทรา ท่าแร้งบางเขนกทม10230มีชีวิต
3จ.อ.เกษม  ยี่ทอง+663221034611/2 หมู่ 7 ต.เบิกไพรบ้านโป่งราชบุรี70110มีชีวิต
4ร.อ.ทองใบ  บัวทอง+66862094974221/28 หมู่2 ถนน กม.9 ต.สุรศักดิ์มนตรีศรีราชาชลบุรีมีชีวิต
5พ.จ.อ.ธำรงค์  ทิพยรังสีเสียชีวิต
6พ.จ.อ.นิยม  เชื่อมสุข+6639343281+6686147090428 หมู่ 2 คลองนารายณ์เมืองจันทบุรี22000มีชีวิต
7พ.จ.อ.บรรจง  ฉาบฉวย+662467326976 ถนนจรัลสนิทวงศ์13 บางแวกภาษีเจริญกทม10160เสียชีวิต
8พ.จ.อ.บุญชัย  โกสิโยนุสรณ์เสียชีวิต
9พ.จ.อ.บุญชู  พรฉายา+6624184618+6681382272541/13 หมู่ 8 บางพรมตลิ่งชันกทม10170มีชีวิต
10ร.ท.บุญโชติ  นวลเจริญเสียชีวิต
11น.ต.บุญธรรม  เสถียรพจน์เสียชีวิต
12พ.จ.อ.ประกอบ  อภิชนะกุลชัย+662429317873 หมู่ 8 หนองแขมหนองแขมกทม10160มีชีวิต
13พ.จ.อ.ประยูร  แก้วเกตุติดต่อไม่ได้
14จ.อ.ประสิทธิ์  พุทธวงศ์+6638283569+66892325975สนง.ทนายความวัชรชัย 695/21 ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่งเมืองชลบุรี20000มีชีวิต
15น.ท.ปรีชา  สุวรรณโชติ+663889823782/3 หมู่ 2 ต.ตะพงเมืองระยอง21000มีชีวิต
16ร.อ.พิชัย  กลั่นผล+662874051520/26 ถนนพุทธบูชา 23 ซอย 3 ต.จอมทองบางขุนเทียนกทมมีชีวิต
17พ.จ.อ.ไพโรจน์  บุตรสะเสียชีวิต
18น.อ.พิเศษไพศิลป์  แหล่งสนาม+6624483066+6624483058+6689819088364/48 หมู่ 1 ถนนวงแหวน บางละมาดตลื่งชันกทม10170มีชีวิต
19พ.จ.อ.มณฑา  โพธิ์ทัยติดต่อไม่ได้
20พ.จ.อ.วัลลภ  กรีโภค+6625833049+6681309108943/369 หมู่ 8 ต.บางพูด หมู่บ้านปากเกร็ดวิลเลจปากเกร็ดนนทบุรี11120มีชีวิต
21พ.จ.อ. นักบวชวิชช์นันท์  ปานเกษมสำนักสงฆ์ปฐมอโศก ต.ดอนยายหอมเมืองนครปฐม73000มีชีวิต
22จ.อ.วิเชียร  ตะโกพ่วง+66239893971780 หมู่ 10 ซ.แบริ่ง ต.สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ10270เสียชีวิต
23น.อ.พิเศษวิเฑียร  สัมฤทธิ์ผลมีชีวิต
24พ.จ.อ.วิม  ชาญดนตรี+6638636009301 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนานิคมพัฒนาระยอง21180มีชีวิต
25พ.จ.อ.วิโรจน์  วรเดช+6625420770+66899139937166/20 หมู่บ้านประชากรไทย ซอยลาดพร้าว 93วังทองหลาง บางกะปิกทม10310มีชีวิต
26พล.ต.วุฒิ  ดวงสร้อยทอง+66250371545/801 หมู่บ้านประชาชื่น ซ.10 ถ.สามัคคี ต.บางตลาดปากเกร็ดนนทบุรี11120เสียชีวิต
27พ.จ.อ.วุฒิ  ลีลาเขตต์+66860072687100/1 หมู่ 18 ซอย9 ต.หมูสี หมู่บ้านอุทุมพรพัฒนาคลองเดื่อปากช่องนครราชสีมา30130เสียชีวิต
28พ.จ.อ.ศิโรตม์  บริสุทธิ์เสียชีวิต
29พ.จ.อ.สมชาย  วงษ์สุข+663870003840/11 หมู่ 3 ต.สัตหีบสัตหีบชลบุรี20180เสียชีวิต
30น.อ.สมพงษ์  นิ่มมณี+663433948182/59 หมู่ 3 ต.บางกระเบานครชัยศรีนครปฐม73120มีชีวิต
31พ.จ.อ.สัญชัย  ชมศรี+662457756738 หมู่ 1 บางแวกภาษีเจริญกทม10160มีชีวิต
32น.อ.พิเศษสำเนา  สิงห์โต+662808623110/11 หมู่3 ซ.อินทปัจ11 เพชรเกษม69 หลักสองบางแคกทม10160มีชีวิต
33ร.ท.เสวก  ชุตาภา+6624214396+6689678467018/184 หมู่3 ถนนสวัสดิการ2หนองแขมกทม10160มีชีวิต
34พ.จ.อ.อุดม  อินทร์พรหม+662527109929/220 ซอยเรวดี ถนนเรวดี ต.ตลาดน้อยเมืองนนทบุรี11000มีชีวิต
35พ.จ.อ.อุทัย  มิลินทสูต+6628665205403 บางขุนศรีบางกอกน้อยกทม10700มีชีวิต