พรรคนาวิน

ลำดับที่ยศชื่อ สกุลหมายเลขติดต่อ(1)หมายเลขติดต่อ(2)หมายเลขติดต่อ(3)บ้านเลขที่อำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์สถานภาพ
1ร.อ.กมล  แสวงผล+6638247550+66814501030200/34 หมู่ 7 ต.พลูตาหลวงสัตหีบชลบุรี20180มีชีวิต
2นรจ.กมล  น้อยสันโดษเสียชีวิต
3ร.อ.เกษม  หรั่งโพธิ์+6623845592+6684357372147 หมู่ 2 ซอยวัดด่าน สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการ10270มีชีวิต
4จ.อ.ขรรชัย  ยิ่งกำแหงเสียชีวิต
5ร.อ.คง  สมใจ+6656471338+6687822962490/1 หมู่ 12 บ้านแหลมทอง ต.บางขุดสรรคบุรีชัยนาท17140เสียชีวิต
6ร.อ.จำลอง  ประมวลสุขเสียชีวิต
7ร.ต.ท.เจริญ  เชี่ยวชาญ+6623853514+66818304865147/232 หมู่1 หมู่บ้านเธียรเกษม ถนนเทพารักษ์ ถนนเทพารักษ์เมืองสมุทรปราการ10270มีชีวิต
8น.อ.ฉลอง  มัธยมสุข+6621726141+6686102929998/126 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบังราชาเทวะ บางพลีสมุทรปราการ10540มีชีวิต
9ร.อ.ฉลาด  เหลืองสนิท+6638737502+6681796743335/14 หมู่ 8 ซอยเทศบาล 4สัตหีบชลบุรี20180มีชีวิต
10ร.อ.เชาว์  คำเจริญเสียชีวิต
11น.ท.ดำรงค์  ตู้แก้ว+663843633647/34 หมู่4 ซอยเทศบาล19 ถนนสุขุมวิทย์ สัตหับสัตหีบชลบุรี20180เสียชีวิต
12นรจ.ไตรภพ  แสงพันธ์ติดต่อไม่ได้
13น.อ.ถนอม  ทองเนื้อแปด+66384377442/64 หมู่ 8 ต.พลูตาหลวงสัตหีบชลบุรี20180เสียชีวิต
14พล.ร.ต.ทนง  มากรอด+662467434632/2 หมู่ 7 ถ.พัฒนาการ บางหว้าภาษีเจริญกทม10160มีชีวิต
15จ.อ.ทวี  ด้วงประดิษฐ์เสียชีวิต
16จ.อ.ทองมาก  มั่นฤกษ์102 หมู่5 ต.โพธิ์หักบางแพราชบุรี70160เสียชีวิต
17น.ต.ธงชัย  ยี่รัญศิริ+662410608079/98 หมู่ 6 ถ.จรัลสนิทวงศ์13 บางแวกภาษีเจริญกทม10160มีชีวิต
18นรจ.ธงชัย  สุนทรกุล ณ ชลบุรีเสียชีวิต
19น.อ.พิเศษธำรงศักดิ์  ดวงศศิโรจน์+6638435351+6692675295215/89 หมู่ 7 ซ.ทิวสน ถ.สุขุมวิทย์สัตหีบชลบุรี20180มีชีวิต
20ร.ต.บรรเทิง  ขวัญดีเสียชีวิต
21จ.อ.บรรเทิง  สุนทรัษฐานติดต่อไม่ได้
22น.อ.พิเศษบุญช่วย  พึงใจ+662883915856/48 หมู่ 7 หมู่บ้านศรีบัณฑิตการ์เด้นท์วิลล์บางกรวยนนทบุรี11130มีชีวิต
23น.ท.บุญชาติ  พยัฆศิริ+6634715164+66815546383151/5 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม75000เสียชีวิต
24พ.จ.อ.บุญนำ  แสงนาครินทร์+6624250200+66868101070252 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองฯพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ10270มีชีวิต
25ร.ท.บุญมี  ปัตตะแวว+6629696913+66860284793104/577 หมู่ 4 ซอยเรวดี48 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญเมืองนนทบุรี11000มีชีวิต
26พ.จ.อ.บุญยืน  แจ่มใสเสียชีวิต
27น.ท.บุญรอด  หาญเวช+6639598224+6681295426099/2 หมู่ 1 ต.ทุ่งนนทรีย์เขาสมิงตราด23130มีชีวิต
28น.อ.พิเศษประพันธ์  ล้อเลิศวิไล+6638431483+6686819298411/28 หมู่ 7 ต.สัตหีบสัตหีบชลบุรี20180มีชีวิต
29ร.ต.ประยูร  ประไพทรัพย์เสียชีวิต
30ร.ต.ประโยชน์  หลอดทองเสียชีวิต
31น.ท.ประสงค์  เสมาจันทร์เสียชีวิต
32นรจ.ประสงค์  พงษ์พิทักษ์เสียชีวิต
33จ.อ.ประสิทฺธิ์  โตสมบัติ47 ซอยวัดโลกิยาราม ต.อรุณอมรินทร์บางกอกใหญ่กทม10600มีชีวิต
34น.ต.ปรัศย์  พงษ์สุวรรณเสียชีวิต
35ร.ต.ปรีชา  นาควิเชียรเสียชีวิต
36น.ท.ปรีดา  ปรีชาพานิช+6681816504867/4 หมู่บ้านฟินิกซ์ปาร์ค ต.คลองหลวงคลองหลวงปทุมธานี12120มีชีวิต
37น.ต.พนา  แจ่มนาคมีชีวิต
38พล.ร.ต.พรศักดิ์  สมบัติวงศ์+6638432216+6681803562677/34 หมู่ 6 ต.พลูตาหลวงสัตหีบชลบุรี20180มีชีวิต
39นรจ.พิภพ  กาญจนวิเชียรเสียชีวิต
40ร.อ.พุฒ  ปิ่นเกษเสียชีวิต
41จ.อ.ไพศาล  มั่นใจติดต่อไม่ได้
42จ.อ.ภักดี  ศาสตร์ประสิทธิ+6625799822+66898997377304/897 ถนนพหลโยธิน ตลาดบางเขนหลักสี่กทม10210มีชีวิต
43พ.จ.อ.มนัส  ทองเงิน+66851428487108 หมู่8 ต.สองคลองบางปะกงฉะเชิงเทรามีชีวิต
44ร.ต.มานิตย์  สังข์สุวรรณ+6629351645+6624461933+6681821501443/90 ถนนบางกรวย-ไทรน้อยบางกรวยนนทบุรี11130มีชีวิต
45จ.อ.ยงยุทธ  สิงหเสมานนท์+6623154346+66898823372157/82 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลาบางพลีสมุทรปราการ10540มีชีวิต
46น.ต.ยงยุทธ  มณีทัศน์เสียชีวิต
47พ.จ.อ.ยิ่ง  เอี่ยมสะอาด31/39 ซอยเทพนิมิตรเหนือ8 ต.บางบอนบางขุนเทียนกทม10150เสียชีวิต
48ร.ท.ยิ่งยศ  ม่วงจีน+6628647475+668902797455/21 จรัญสนิทวงศ์ 35 บางพรมตลิ่งชันกทม10170มีชีวิต
49ร.อ.ยุทธ  โพธิเวชกุล+6625946576+668703662776/87 หมู่บ้านบังทองเคหะ ถนนบางกรวย-ไทรน้อยไทรน้อยนนทบุรี11110มีชีวิต
50น.อ.ยุทธชัย  คงดิษฐ์+6624185174133/5 ตรอกวัดใหม่พิเรนทร์ ถนนจรังสนิทวงศ์บางกอกใหญ่กทม10600มีชีวิต
51จ.อ.รักษ์  เอมเปรมศิลป์เสียชีวิต
52จ.อ.เลิศ  ทองสว่าง+662410897650/4 หมู่ 11 บางแวกภาษีเจริญกทม10160เสียชีวิต
53จ.อ.วะลัย  เอมเจริญติดต่อไม่ได้
54น.ต.วิเชียร  กล่อมเกลี้ยงเสียชีวิต
55พ.จ.อ.วิน  เชื่อมสุข+6628923799+6689008082138/1 หมู่ 4 ต.บางน้ำจืดเมืองสมุทรสาคร74000มีชีวิต
56น.อ.พิเศษวินัย  ห่วงสายทอง+6624292406+6686067939439/36 หมู่ 4 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากทม10170มีชีวิต
57น.อ.วิรัตน์  ทองพันช่าง+6622431549107 ถนนระนอง นครไชยศรีดุสิตกทม10300เสียชีวิต
58จ.อ.วิรัตน์  นันทบุตรเสียชีวิต
59ร.อ.วีระ  ลิ้มพาภรณ์+6628910467+66858029544160/2 ซอยวัดหงษ์ ถนนวังเดิม วัดอรุณบางกอกใหญ่กทม10600เสียชีวิต
60จ.อ.ศักดิ์  สวัสดีเสียชีวิต
61จ.อ.ศิริโชค  สุขศรี80/21 ถนนสุขุมวิทย์ ต.บางกระแจะเมืองตราด23000มีชีวิต
62จ.อ.ศิลปชัย  อภิบาลศรี+6635522976+66817755510172 หมู่1 ต.สนามไชยเมืองสุพรรณบุรี72000มีชีวิต
63น.อ.สมจิตร  แน่นหนา+662508115018/34 หมู่บ้านปริญลักษณ์ แขวงเกษตรนวมินทร์บึงกุ่มกทม10230มีชีวิต
64จ.อ.สมจิตร  ฤทธิ์อเนกเสียชีวิต
65ร.ต.สมเจตน์  ปทุมดำรงค์175/55 หมู่10 ซอยพงษ์สุข ต.บางเสร่สัตหีบชลบุรี20250เสียชีวิต
66น.อ.สมนึก  ขิยะพัฒน์+6686860596653 หมู่ 4 ซอยดอนแตงใต้ 1 ต.มีชัยเมืองหนองคาย43000มีชีวิต
67จ.อ.สมบุญ  กลับดี+6686214520282 หมู่ 7 ต.บ้านเซียนหันคาชัยนาท17130มีชีวิต
68จ.อ.สมร  จันทร์รัตน์เสียชีวิต
69น.ท.สวง  บำรุงศักดิ์ติดต่อไม่ได้
70น.อ.พิเศษสังวาลย์  ทับเจริญ+662312307652/47 หมู่บ้านชลเทพ ถนนเทพารักษ์ บางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ10540มีชีวิต
71น.ท.สังเวียน  โปยไธสง+66384320038/21 หมู่ 7 ต.พลูตาหลวงสัตหีบชลบุรี20180มีชีวิต
72พ.จ.อ.สิทธิศักดิ์  หีบแก้ว+66813077695+66868165135133 หมู่ 9 ต.ดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์60160มีชีวิต
73พ.จ.อ.สุขุม  วิเชียรรัตน์+6645798075+6681669927850 หมู่7 บ้านชัยชนะ ต.บึงแคมหาชัยชนะยโสธร35130มีชีวิต
74ร.อ.สุทิน  ช้างศรี+66851470800369/245 หมู่บ้านเมืองเอก ต.บางปูใหม่เมืองสมุทรปราการ10280เสียชีวิต
75น.ท.สุนทร  เอี่ยมละออง+6638736801+6686111289324/22 หมู่3 ซอยเครือนาวี ต.สัตหีบสัตหีบชลบุรี20180มีชีวิต
76จ.อ.สุรินทร์  เจียมบุศย์+6673565474+6673512245+6686746774339/1 ถนนโคกเคียนเมืองนราธิวาส96000มีชีวิต
77น.อ.พิเศษเสถียร  ทัศนลีลพร+6624102001+6682588179860/70 หมู่2 บางแวก คลองขวางภาษีเจริญกทม10160มีชีวิต
78นรจ.เสมอ  เถียรทวี+662429205418 หมู่8 พุทธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม73220มีชีวิต
79จ.อ.เสมาชัย  ฟักอ่อน+6624721562+6681985562750 ซอยเทอดไทย21 บางยี่ขันธนบุรีกทม10600มีชีวิต
80จ.อ.อนันต์  คงวุฒิติดต่อไม่ได้
81น.อ.อรรถพล  สุขมงคล+6681428289036/6 หมู่3 ต.สำนักท้อนบ้านฉางระยอง21130มีชีวิต
82จ.อ.อรุณ  ฉัตรแก้ว+6622462807+66815516607580/256 ซอยโพธิ์ปั้น ถนนอโศก-ดินแดงดินแดงกทม10450มีชีวิต
83พ.จ.อ.อัญชลี  จรรยาวิจิตรเสียชีวิต
84พ.จ.อ.อัมพร  วงศ์ภักดีเสียชีวิต
85นรจ.อารีย์  หมัดสะอิ๊ดเสียชีวิต
86พ.จ.อ.อำพล  สัมฤทธิผลเสียชีวิต
87ร.อ.อุดม  เนินไสวเสียชีวิต
88ร.ท.อุบล  ธิยาโน+6623993039+6687045045713/41 ซอยลาซาล ถนนสุขุมวิทย์105พระโขนงกทม10260มีชีวิต
89พ.จ.อ.เอนก  รัศมี+6623937587+6681831500221/30 หมู่บ้านถาวรนิเวศน์1 ถนนบางนา-ตราดพระโขนงกทม10260มีชีวิต

รายชื่อสมทบ (ติดต่อไม่ได้)

จรัลแก้วประเสริฐสมทบจาก2501
ประธานบุญธรรมสมทบจาก2501
มงคลประสานยุทธสมทบจาก2501
วิเวกทองเนื้อดีสมทบจาก2501
วีระนิรันด์สมทบจาก2501
สถิตตั้งอรุณสมทบจาก2501
สมคิดศิริพรหมาสมทบจาก2501
สมุทรแสงฤทธิ์สมทบจาก2501
สุชาติคำดีสมทบจาก2501