งานสังสรรค์ครบรอบ 60 ปี นรจ.2502

งายสังสรรค์ครบรอบ 60 ปี นักเรียนจ่า 2502