วีรกรรม ของ นาวาตรี เดชา ขำจิตร

วีรกรรม ของ นาวาตรี เดชา ขำจิตร นรจ.ทร.รุ่น 2502


เมื่อ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ น.ท.วสินธ์ สาริกะภูติ ผบ.ฉก.นย.๑๙๒ ได้รับ คำสั่ง จาก มทภ. ๔ / ผอ.รส.ต. ให้ไป ประชุม ที่ กองกำกับการ ตำรวจภูธร จังหวัดยะลา เพื่อวางแผน ปราบปราม ขจก. โดย ทภ.๔ ได้จัด เครื่องบิน แอล.๑๙ ซึ่งเป็น เครื่องบิน ชนิดเล็ก ลักษณะ เช่นเดียวกับ เครื่องบิน โอ.วัน ของ กองทัพเรือ มารับ น.ท.วสินธ์ สาริกะภูติ และ ร.ต.เดชา ขำจิตร ผู้ช่วย นายทหาร ยุทธการ ของ ฉก.นย.๑๙๒ ที่ สนามบิน บ้านทอน เดินทาง ไป จังหวัด ยะลา โดยมี จ่าสิบโท ทหารบก เป็นผู้ ขับเครื่องบิน ลำนั้น ปรากฏว่า ขณะที่ เครื่องบิน กำลังบิน อยู่เหนือ เทือกเขา บูโด อยู่นั้น เครื่องบิน ได้ประสบ อุบัติเหตุ ตกลง บนเทือกเขา บูโด เป็นเหตุ ให้ ร.ต.เดชา ขำจิตร เสียชีวิต ติดอยู่ บนเครื่องบิน ส่วน น.ท.วสินธ์ สาริกะภูติ กับ นักบิน ที่เป็น ทหารบก บาดเจ็บ สาหัส ทั้งสองคน ที่น่า ประหลาดใจ ก็คือ เครื่องบินตก แต่กลับ รอดชีวิต ได้นั้น ไม่ค่อย ปรากฏ ให้เห็น หรือ ได้ยิน กันบ่อยนัก
ร.ต.เดชา ขำจิตร ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าเลื่อนยศเป็น นาวาตรี

คัดลอกจาก

ผลงานในอดีตของนาวิกโยธินไทย

http://2013gun.in.th/

ค้นคว้า และรวบรวม

น.อ.วิสุ แก้วนิยม ร.น.

อดีต ผอ.รร.อีเล็กโทรนิกซ์ ทร.