น.อ.พิเศษ อำไพ ไม้เจริญ ร.น. นาวิกโยธิน

น.อ.พิเศษ อำไพ ไม้เจริญ ร.น. นาวิกโยธิน

ปูชนียบุคคลของนักเรียนจ่า รุ่น 2502

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ทม.)
  • เหรียญพิทักษ์เสรีชน
  • เหรียญราชการชายแดน
  • เหรียญจักรมาลา

ศึกษาเพิ่มเติม และดูงานต่างประเทศ

พ.ศ.2509 สหรัฐอเมริกา

  • หลักสูตร การซ่อมยานยนต์ทหาร
  • หลักสูตร หัวหน้าการสื่อสารในการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก
  • หลักสูตร การติดต่อสื่อสารขั้นสูงในทางยุทธวิธีผ่านดาวเทียม

พ.ศ.2512 ดูงานที่ โอกินาวา ประเทศ ญี่ปุ่น

ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ นายทหารปฎิบัติราชการพิเศษ  อัตรา นาวาเอก(พิเศษ)

คู่สมรส นางมณี ไม้เจริญ

บุตร ธิดา

  1. นางเพ็ญศิริ เอกวุฒิพล
  2. นางศิวพรรณ ดอกไม่เพ็ง
  3. นายชัชชาญ ไม้เจริญ