นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่นปี 2502

บุคคลดีเด่น


น.อ.พิเศษ อำไพ ไม้เจริญ ร.น. นาวิกโยธิน

ปูชนียบุคคลของนักเรียนจ่า รุ่น 2502
เป็นผู้นำ เป็นพี่ เป็นเพื่อน
เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ช่วยเหลือ เป็นผู้ให้
และเป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อผองเพื่อน

ชนะ พึ่งเสือ

29 ส.ค. 2020

วัยเก๋า…เล่าเรื่อง

เรื่องเล่าและสาระดี …มีประโยชน์